Jakie procesy można zautomatyzować?

W zasadzie każdy proces, który jest powtarzalny i ma ustalony schemat, może zostać zautomatyzowany. Przykłady to procesy finansowe, sprzedażowe, logistyczne, HR, itp.