Jakie podejście stosujecie do tworzenia aplikacji?

Stosujemy podejście zwinne, w ramach którego pracujemy w krótkich cyklach, dostarczając klientowi wartość po każdym etapie. Staramy się również wykorzystywać najlepsze praktyki programistyczne, aby zapewnić wysoką jakość kodu i łatwość jego utrzymania.