Czy automatyzacja procesów jest kosztowna?

Automatyzacja procesów może wymagać początkowych nakładów finansowych na zakup i wdrożenie narzędzi, jednak w dłuższej perspektywie może przynieść duże oszczędności kosztów i czasu.